עיון לפי תאריך — דצמבר 1972

ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
⁨1⁩ שישי, 1 דצמבר 1972
⁨1⁩ גיליון
⁨2⁩ שבת, 2 דצמבר 1972
⁨3⁩ ראשון, 3 דצמבר 1972
⁨4⁩ שני, 4 דצמבר 1972
⁨5⁩ שלישי, 5 דצמבר 1972
⁨1⁩ גיליון
⁨6⁩ רביעי, 6 דצמבר 1972
⁨7⁩ חמישי, 7 דצמבר 1972
⁨8⁩ שישי, 8 דצמבר 1972
⁨1⁩ גיליון
⁨9⁩ שבת, 9 דצמבר 1972
⁨10⁩ ראשון, 10 דצמבר 1972
⁨11⁩ שני, 11 דצמבר 1972
⁨12⁩ שלישי, 12 דצמבר 1972
⁨1⁩ גיליון
⁨13⁩ רביעי, 13 דצמבר 1972
⁨14⁩ חמישי, 14 דצמבר 1972
⁨15⁩ שישי, 15 דצמבר 1972
⁨1⁩ גיליון
⁨16⁩ שבת, 16 דצמבר 1972
⁨17⁩ ראשון, 17 דצמבר 1972
⁨18⁩ שני, 18 דצמבר 1972
⁨19⁩ שלישי, 19 דצמבר 1972
⁨1⁩ גיליון
⁨20⁩ רביעי, 20 דצמבר 1972
⁨21⁩ חמישי, 21 דצמבר 1972
⁨22⁩ שישי, 22 דצמבר 1972
⁨1⁩ גיליון
⁨23⁩ שבת, 23 דצמבר 1972
⁨24⁩ ראשון, 24 דצמבר 1972
⁨25⁩ שני, 25 דצמבר 1972
⁨26⁩ שלישי, 26 דצמבר 1972
⁨1⁩ גיליון
⁨27⁩ רביעי, 27 דצמבר 1972
⁨28⁩ חמישי, 28 דצמבר 1972
⁨29⁩ שישי, 29 דצמבר 1972
⁨1⁩ גיליון
⁨30⁩ שבת, 30 דצמבר 1972
⁨31⁩ ראשון, 31 דצמבר 1972