עיון לפי תאריך — דצמבר 1952

ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
⁨1⁩ שני, 1 דצמבר 1952
⁨2⁩ שלישי, 2 דצמבר 1952
⁨3⁩ רביעי, 3 דצמבר 1952
⁨4⁩ חמישי, 4 דצמבר 1952
⁨5⁩ שישי, 5 דצמבר 1952
⁨1⁩ גיליון
⁨6⁩ שבת, 6 דצמבר 1952
⁨7⁩ ראשון, 7 דצמבר 1952
⁨8⁩ שני, 8 דצמבר 1952
⁨9⁩ שלישי, 9 דצמבר 1952
⁨10⁩ רביעי, 10 דצמבר 1952
⁨11⁩ חמישי, 11 דצמבר 1952
⁨12⁩ שישי, 12 דצמבר 1952
⁨1⁩ גיליון
⁨13⁩ שבת, 13 דצמבר 1952
⁨14⁩ ראשון, 14 דצמבר 1952
⁨15⁩ שני, 15 דצמבר 1952
⁨16⁩ שלישי, 16 דצמבר 1952
⁨17⁩ רביעי, 17 דצמבר 1952
⁨18⁩ חמישי, 18 דצמבר 1952
⁨19⁩ שישי, 19 דצמבר 1952
⁨1⁩ גיליון
⁨20⁩ שבת, 20 דצמבר 1952
⁨21⁩ ראשון, 21 דצמבר 1952
⁨22⁩ שני, 22 דצמבר 1952
⁨23⁩ שלישי, 23 דצמבר 1952
⁨24⁩ רביעי, 24 דצמבר 1952
⁨25⁩ חמישי, 25 דצמבר 1952
⁨26⁩ שישי, 26 דצמבר 1952
⁨1⁩ גיליון
⁨27⁩ שבת, 27 דצמבר 1952
⁨28⁩ ראשון, 28 דצמבר 1952
⁨29⁩ שני, 29 דצמבר 1952
⁨30⁩ שלישי, 30 דצמבר 1952
⁨31⁩ רביעי, 31 דצמבר 1952